قوانین جدید اینستاگرام برای حذف اکونت کاربران .

انستاگرام که در حال تعدیل نمودن سیاست هایش در قبال کاربران است روز گذشته گامی دیگر را در این راستا برداشت و پیام هشدار جدیدی را به پلتفارم خود اضافه کرد که در صورت نقض قوانین، بسته شدن احتمالی اکانت را به کاربرانشان هشدار می دهد.