×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 49

نقش حواس در تعیین جذابیت دیگران
منتشرشده در تعلیم و تربیه

دوست داریم احساسات عاطفی را چیز ناخودآگاه و غیر قابل توصیف بدانیم که از قلب سرچشمه می گیرند. ولی در واقع این مغز شما است که با محاسبات پیچیده در عرض چند ثانیه حس کشش شما را تعیین می کند.

مازلو و هرم نیازهای انسانی
منتشرشده در تعلیم و تربیه

آبراهام هرولد مازلو، پدر روانشناسی انسان گرا در سال 1954 کتاب خود را به نام «انگیزه و شخصیت» در باره  نظریه «سلسله مراتب نیازهای انسان»  که در آن نیازهای انسان را به صورت یک هرم نشان می داد، به چاپ رسانید.

مهارت اول: من چگونه آدمی هستم؟
منتشرشده در تعلیم و تربیه

دوران تحصیل دوستی داشتم که تصمیم گرفته بود، دیگر از کسی یا موقعیتی خجالت نکشد و احساس شرم نیز نکند. این خصلت دوست من باعث شده بود تهور و شجاعت مضاعف پیدا کند. روشی را که تقریبا در همه جا به کار می برد، در بسیاری از موقعیت ها برای او دردسر آفرین می شد.

خلاقیت وِیژگی همه انسان ها است
منتشرشده در تعلیم و تربیه

کسانی که به شانس، بخت، تقدیر و امثال اینها باور دارند. از همین الان توصیه می کنم این نوشته را نخوانند. تمام فرهنگ، علوم و فناوری  حتی رسم و رسومات اجتماعی از اذهان افراد مبتکر و گروههای اجتماعی   خلاق سر چشمه گرفته اند تا نیازهای مادی و معنوی خودشان را با مهارت های آفرینشگری که در تخیل و ذهن شان بوده اند به صورت ملموس و واقعی در شکل داده اند. بدین گونه با کشف و تولید اندیشه، مهارت و یا ابزار جدید تلاش نموده اند محیط اجتماعی خود را تا حد ممکن آن طور می خواهند بسازند.

زندگی بهتر با مهارت های بهتر
منتشرشده در تعلیم و تربیه

بدون شک پیش زمینه هر نقش و مسئولیتی که در طول زندگی بر عهده می گیریم.  نیازمند یادگیری مهارت های مورد نیاز آن نقش هستیم. تا بدین صورت بتوانیم به صورت موفقیت آمیز از عهده ی انجام و اتمام آن کار بیرون برآییم.  آیا تا به حال به این فکر کرده اید زندگی کردن در دنیای پیچیده امروز و عضویت در صدها گروه  اجتماعی همچون خانواده، دوستان، تحصیل، کار...