خود شیفته‌گی یعنی چه؟

 همانگونه که از ظاهر این کلمه هویداست خودشیفتگی به معنی عشق و علاقه بیش از حد به خود است.

وسواس فکری و عملی ( obsessive - compulsive disorder )

وسواس فکری و عملی رفتاری است که در آن افراد افکاری ناخواسته داشته و اعمالی را بارها و بارها تکرار می‌کند همه ی ما در زندگی عادی خود عادت و روتین های بخصوص داریم اما افرادی که مبتلا به مشکل هستند.

تاثیرات روانی جنگ‌ها

 زشت ترین پدیده ایکه همیشه جوامع بشری که با آن دست و پنجه نرم کرده اند چیزی به نام جنگ است که به گونه‌های مختلف افراد و جوامع بشری از آن متاثر می شوند وبه شکل مختلف دامنگیر جوامع بشری است مثل جنگ های مذهبی، قومی،سمتی، دینی،جنگهای داخلی با گروه های مختلف..

افسردگی چیست؟

عبارت از شرایطی که در آن فرد احساس حزن ناامیدی و عدم وجود قدرت می کند این احساس می تواند کوتاه مدت و بلند مدت باشد.