روانشناسی

چرا از زندگی خسته می شویم؟

آیا شما از جمله افرادی هستید که از زندگی خسته میشوید؟ اگر بلی پس این 12 نکته را مد نظر بگیرید.

روانشناسی

موفقیت واقعی چیست؟

بیشتر افراد به موفقیت در رابطه به کار و ثروت فکر می کنند ولی شما به معنای واقع موفق نیستید ، مگر اینکه موفقیت واقعی در تمام چرخه های زنده گی شما نفوذ کرده باشد. هفت پره ی چرخ عبارت از:

روانشناسی

نگرش نیک

امروز می خواهم باشما در مورد اینکه « چگونه هر چه بگویید در زندگی تان به وجود می آید » صبحت کنم.